ธุรกิจในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่ตนมี แต่การขาดความไว้ใจในคุณภาพของข้อมูลทำให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรทั่วโลกกล่าวว่าการขาดความไว้วางใจในข้อมูลก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงโทษเรื่องข้อบังคับต่างๆ (ร้อยละ 52)...

อ่านต่อ
Filter:
By เดฟ ดิมาน 21/02/2019

เปลี่ยนความท้าทายในมาตรฐาน IFRS9 ให้เป็นโอกาส

เขียนโดย ม.ร.เดฟ ดีมาน กรรมการผู้จัดการ เอ็กซ์พีเรียน เอเชีย แปซิฟิก ประจำภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดใหม่   ประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 มีผลมาแล้วตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา หนึ่งปีหลังการประกาศของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีใน             เดือนกรกฎาคม ปี 2561 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตัดสินใจเลื่อนข้อกำหนดนี้ออกไปอีก 1 ปี จนถึงปี 2563 การประกาศเลื่อนครั้งนี้ส่งผลให้ธนาคารไทยมีโอกาสที่จะเตรียมพร้อมรับกับ IFRS 9 ได้มากขึ้น…

อ่านต่อ Read the article
By Experian 25/04/2018

ความรู้เชิงลึกของลูกค้าดิจิทัลปี ค.ศ. 2018

ธุรกิจในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่ตนมี แต่การขาดความไว้ใจในคุณภาพของข้อมูลทำให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรทั่วโลกกล่าวว่าการขาดความไว้วางใจในข้อมูลก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงโทษเรื่องข้อบังคับต่างๆ (ร้อยละ 52)...

อ่านต่อ Read the article
By Experian 21/02/2018

รายงานมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลกปี ค.ศ. 2018

เนื่องจากมีการพึ่งพาข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการข้อมูลที่ไว้ใจได้และพึ่งพาได้เริ่มมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ การศึกษาระดับโลกในปีนี้ชี้ให้เห็นหลายประเด็นสำคัญและโอกาสในด้านการบริหารจัดการข้อมูลและคุณภาพข้อมูล เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าและสิ่งท้าทายล่าสุดในอุตสาหกรรมของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถช่วยให้องค์กรทั้งหมดรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเจริญเติบโตในเศรษฐกิจเชิงดิจิทัลได้   ในรายงานฉบับนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าผู้บริหารระดับ C ส่วนใหญ่ เชื่อว่าข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ เห็นด้วยว่าข้อมูลที่ไม่แม่นยำบั่นทอนความสามารถในการมอบประสบการณ์ลูกค้าชั้นเยี่ยม เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อคุณภาพข้อมูลควรเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดรายงาน

อ่านต่อ Read the article
By Experian 21/02/2018

รายงานการทุจริตและการพิสูจน์ตัวตนปี ค.ศ. 2018

ความรู้ คือ พลังในการป้องกันการทุจริต   การทุจริต คือ สิ่งที่ผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ มีความกังวล ผู้บริโภคเองก็คาดหวังว่าองค์กรจะปกป้องพวกเขา คุณมีอุปกรณ์พร้อมแค่ไหนสำหรับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า   รายงานการทุจริตและการพิสูจน์ตัวตนปี ค.ศ. 2018 วิเคราะห์โอกาสและความท้าทายของผู้บริโภคและธุรกิจมากกว่า 6,000 รายเพื่อเข้าใจว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระเบียบการความปลอดภัยและวัดระดับความมั่นใจในการพิสูจน์ตัวตนผู้บริโภค   ดาวน์โหลดรายงานเพื่อเรียนรู้ว่าเพราะเหตุใด

อ่านต่อ Read the article
By Experian 28/12/2017

ความรู้เชิงลึกเรื่องการบริหารจัดการการทุจริตปี ค.ศ. 2017

ธุรกรรมมากมายในโลกดิจิทัลปัจจุบันส่งผลให้เกิดสกุลเงินใหม่ระหว่างองค์กรและผู้บริโภค ซึ่งก็คือความไว้วางใจ   ธุรกิจที่ต้องการลูกค้าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และประกอบธุรกรรมจะต้องเรียนรู้ศาสตร์เบื้องหลังการใช้กลยุทธ์ป้องกันและจัดการการทุจริต ในขณะที่ยังการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีได้ ทั้งนี้ เพื่อรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้บริโภคและเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่ยาวนานและตั้งอยู่บนฐานของความไว้วางใจ   Experian รับหน้าที่ที่มอบหมายโดย IDC ในการจัดทำความรู้เชิงลึกเรื่องการบริหารจัดการการทุจริตปี ค.ศ. 2017 เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ วัดระดับและเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ และให้ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกเพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและคิดกลวิธีการจัดการและป้องกันการทุจริต   สิ่งที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่น The Experian – IDC Digital Trust Index เกณฑ์วัดระดับความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อองค์กรในการมีปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัล การเกิด Super-ID ก้าวนำการใช้บัตรประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับการทุจริตด้วยข้อมูลทางเลือกที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้อย่างแม่นยำได้เช่นเดียวกัน 10…

อ่านต่อ Read the article
By Experian 18/12/2017

รายงานเกณฑ์วัดระดับการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลกปี ค.ศ. 2017

ธุรกิจในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่ตนมี แต่การขาดความไว้ใจในคุณภาพของข้อมูลทำให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรทั่วโลกกล่าวว่าการขาดความไว้วางใจในข้อมูลก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงโทษเรื่องข้อบังคับต่างๆ (ร้อยละ 52) และความซื่อสัตย์ของลูกค้าลดลง (ร้อยละ 51) ข้อมูลที่มีมูลค่าต่อองค์กรควรเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้   ในปี ค.ศ. 2017 รายงานเกณฑ์วัดระดับการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลกศึกษาเสียงตอบรับจากพนักงานจัดการข้อมูลมากกว่า 1,400 คนเพื่อให้เข้าใจการใช้ข้อมูลในองค์กรและเล็งเห็นผลกระทบของคุณภาพข้อมูลต่อลำดับความสำคัญทางธุรกิจ บทวิเคราะห์ของเราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการการจัดการข้อมูลและชี้ให้เห็นจุดที่ได้ให้ความสำคัญในปี ค.ศ. 2017   ในรายงานนี้ เราอภิปรายผลการศึกษาที่โดดเด่น ได้แก่ วิธีการที่ข้อมูลจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ ทำไมข้อมูลที่เชื่อถือได้ถึงมีความสำคัญต่อการทำงาน วิธีการจัดการข้อมูลในปัจจุบัน โครงการเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในปี ค.ศ. 2017 จากการสำรวจแนวโน้มการจัดการข้อมูลและโอกาสด้านข้อมูลต่าง ๆ รายงานนี้จึงช่วยไขความกระจ่างให้กับคนที่กำลังเริ่มโปรแกรมการจัดการข้อมูล และช่วยให้องค์กรต่าง ๆ…

อ่านต่อ Read the article
By Experian 18/12/2017

การแข่งขันในโลกแห่งข้อมูล / Webinar

กระบวนการปรับใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลยังคงทำให้การทำงานขององค์กรต่าง ๆ หยุดชะงัก อีกทั้งความต้องการใช้ข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ กลยุทธ์เชิงวิเคราะห์จะต้องได้รับการปรับแก้ไข เพื่อให้อยู่เหนือการแข่งขัน องค์กรจะต้องพัฒนากลยุทธ์เชิงวิเคราะห์และเสาะหาวิธีพัฒนาปรับแต่งชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ   หัวข้อหลัก ได้แก่ แนวโน้มกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณต้องรู้ องค์ประกอบของกลยุทธ์ข้อมูลและกลยุทธ์เชิงวิเคราะห์ที่สำเร็จ ชนิดของชุดข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนะนำ Mosaic ชุดข้อมูลการแบ่งประเภทผู้บริโภค

อ่านต่อ Read the article
By Experian 18/12/2017

การย้ายข้อมูลเริ่มต้น (และจบลง) ด้วยคุณภาพข้อมูล

การย้ายข้อมูลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การย้ายข้อมูลที่ดีต้องอาศัยระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและความทุ่มเท การวางแผน การได้รับอนุมัติงบประมาณที่ต้องการ การมั่นใจว่ามีกำลังคน กระบวนการ และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการย้ายข้อมูล สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ ที่องค์กรส่วนมากพบเจอได้   อ่านรายงานบทสรุปของเราเรื่อง การย้ายข้อมูลเริ่มต้น (และจบลง) ด้วยคุณภาพข้อมูล เพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม ในรายงานนี้เราอธิบายองค์ประกอบหลักที่จำเป็นสำหรับการย้ายข้อมูลที่สำเร็จและลดค่าใช้จ่ายในโครงการย้ายข้อมูล เช่น อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการย้ายข้อมูล ความลับสู่ความสำเร็จในการย้ายข้อมูล ขั้นตอนแปดขั้นของการประเมินผลกระทบก่อนการย้ายข้อมูล 6 ขั้นตอนแนะนำสำหรับกระบวนการย้ายข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดรายงาน

อ่านต่อ Read the article