Experian Hunter

ป้องกันการสมัครหรือเปิดบัญชีที่ทุจริตผ่านทุกช่องทาง

ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือเปิดบัญชีไม่เพียงต้องการบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังต้องการได้รับการปกป้องจากผู้ทุจริตและการขโมยตัวตน  Experian Hunter จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องจัดการและป้องกันปัญหาการเปิดบัญชีทุจริตผ่านหลายช่องทาง

แนะนำ Experian Hunter

กลยุทธ์ที่ช่วยลดการสูญเสียจากการทุจริตได้ดีที่สุด คือ การป้องกัน การระบุและหยุดยั้งผู้ทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครบัญชี Hunter ใช้หลักเกณฑ์การตรวจจับกลั่นกรองและบ่งชี้ใบสมัครที่ส่อแววทุจริต นอกจากนี้ ยังหยุดยั้งผู้ทุจริตก่อนที่จะกลายมาเป็นลูกค้าที่สามารถจัดการควบคุมเงินในบัญชีปลอมและหนี้เสีย

 

Hunter จับคู่ข้อมูลการสมัครเปิดบัญชีกับแหล่งข้อมูลหลายๆแห่ง ได้แก่ ข้อมูลการทุจริต ฐานข้อมูลการทุจริตร่วมต่างๆ ข้อมูลสาเหตุการตาย และบัญชีที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Hunter ใช้หลักเกณฑ์ทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆ และความเข้ากันได้ระหว่างแหล่งข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลการทุจริตที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปวัดผลเพื่อหาระดับความเสี่ยงการเกิดทุจริต หลังจากนั้นใบสมัครบัญชีที่น่าสงสัยจะได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขด้วยเครื่องมือตรวจสอบเพิ่มเติม

Hunter เหมาะสำหรับใคร

Hunter เหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาวิธีป้องกันการทุจริตตั้งแต่แรกเริ่มสมัครบัญชี โดยไม่กระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าขององค์กรนั้นๆ ลูกค้าที่สมัครบัญชีไม่เพียงแต่ต้องการการบริการที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังต้องการได้รับการปกป้องจากผู้ทุจริตและการขโมยตัวตนอีกด้วย ดังนั้น คุณจะต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการปกป้องลูกค้าและการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว Hunter ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจด้วยวิธีป้องกันการสมัครบัญชีทุจริตได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทั้งประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าและธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

 

เนื่องจาก Hunter สามารถปรับแต่งค่าได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้จึงสามารถนำไปใช้ตรวจจับบัญชีทุจริตในบริการทางการเงินทุกประเภท และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆหลากหลาย นอกจากนี้ Hunter ยังรวมเอาระบบจัดการธุรกิจและเครื่องมือตรวจสอบไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้สามารถรองรับวงจรการป้องกันการทุจริต การตรวจจับ การตรวจสอบและการพัฒนาปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง

 

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณสามารถใช้ Hunter กับธุรกิจของคุณอย่างไร ติดต่อเราได้ทันที

Hunter ให้บริการอะไรบ้าง

  • ป้องกันการทุจริตตั้งแต่การสมัครเปิดบัญชี

  • ระบุและเฝ้าติดตามพฤติกรรมส่อแววทุจริตในบันทึกประวัติของลูกค้า

  • ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีเปิดใหม่จากองค์กรอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน

  • ยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

  • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.