โซลูชั่นเกี่ยวกับการทุจริตและการพิสูจน์ตัวตน

ปกป้องธุรกิจและลูกค้าของคุณจากการทุจริต

ในสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันนี้ ความไว้วางใจกันและกันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า การทุจริตและการขโมยตัวตนสามารถทำลายความเชื่อใจดังกล่าวและนำมาซึ่งประเด็นปัญหาใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย

กระบวนการป้องกันการทุจริตและการระบุตัวตนของ Experian ช่วยคุณปกป้องการกระทำทุจริตในระบบธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า ตั้งแต่การสมัครและเปิดบัญชีปลอมจนถึงการขโมยข้อมูลตัวตนและการกระทำทุจริตทางธุรกรรมซึ่งกระบวนการป้องกันทุจริตดังกล่าวสามารถรองรับประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าอย่างราบรื่น

Experian ช่วยคุณได้อย่างไร

 • เพิ่มรายได้สะสม และลดการขาดทุนจากการทุจริต

  เพิ่มรายได้สะสม และลดการขาดทุนจากการทุจริต
 • พัฒนาคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้า

  พัฒนาคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้า
 • สร้างสภาพคล่องในลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

  สร้างสภาพคล่องในลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถรองรับการลดหรือขยายตัวของธุรกิจ

  พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถรองรับการลดหรือขยายตัวของธุรกิจ
 • หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ผิดพลาดและการละทิ้งบัญชี

  หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ผิดพลาดและการละทิ้งบัญชี
 • ลดการบอกต่อสินค้าและบริการ การตรวจสอบทุจริตด้วยตนเอง ระยะเวลาในการตรวจสอบ และภาระล้นหลามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแบกรับ

  ลดการบอกต่อสินค้าและบริการ การตรวจสอบทุจริตด้วยตนเอง ระยะเวลาในการตรวจสอบ และภาระล้นหลามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแบกรับ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

 • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.