บริการเรียกเก็บหนี้

ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางการจัดการการติดตามหนี้สิน

ทุกการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกค้ากับองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น แม้จะเป็นเรื่องการติดตามหนี้สินก็ตาม ดังนั้น การแนะแนวทางการติดตามหนี้ตามแนวคิดดังกล่าวช่วยให้คุณเรียกคืนหนี้เสียและคงไว้ซึ่งระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ใช้เทคโนโลยีในการทวงถามหนี้ค้างชำระให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เวลาจะเรียกคืนหนี้ คุณย่อมอยากรู้ว่าความพยายามทุ่มเทในการติดตามหนี้ของคุณจะสร้างกำไรสูงสุดให้กับธุรกิจของคุณ ดังนั้น ทุกการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นโอกาสในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่ง แม้จะเป็นเรื่องการติดตามทวงหนี้ก็ตาม ดังนั้น การแนะแนวทางในการติดตามหนี้ตามแนวคิดดังกล่าวช่วยให้คุณเรียกคืนหนี้เสียและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 

ด้วยข้อมูลชั้นเลิศในอุตสาหกรรมการบริการ ซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญในการเรียกเก็บหนี้ คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนสูงสุด PowerCurveTM Collections สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องเหล่านี้

PowerCurveTM Collections ใช้งานอย่างไร

การเรียกเก็บหนี้เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน ด้วยสภาวะทางธุรกิจและการกำกับดูแลตามกฎระเบียบ สิ่งท้าทายต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย คุณจึงจำเป็นต้องหาหนทางในการรับมือแก้ไขสภาวะดังกล่าวเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า วิธีการเรียกเก็บหนี้ในอนาคตนั้นเป็นวิธีการที่อาศัยข้อมูล การลงมือบนพื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ตามความต้องการของลูกค้าและการมองเห็นข้อมูลของลูกค้าที่ชัดเจนและแม่นยำ

 

PowerCurveTM Collections ใช้พลังของข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการเรียกเก็บหนี้ที่เที่ยงธรรม ในแง่นี้ PowerCurveTM Collections ใช้ข้อมูลจากหลายๆแห่งเพื่อดูประวัติข้อมูลของลูกค้ารอบด้าน นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการวิเคราะห์และรูปแบบจำลองเพื่อช่วยในการกำหนดเวลาติดต่อและช่องทางที่เหมาะสมผ่านการใช้ระบบการตัดสินใจแบบบูรณาการ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้สามารถออกแบบและใช้กลยุทธ์ที่ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้ที่ล้ำสมัย

 

เราสามารถช่วยคุณบริหารจัดการการเรียกเก็บหนี้ในแบบที่เข้าถึงลูกค้า เที่ยงธรรม และได้ผลตามเป้าหมาย ติดต่อพนักงานขายของ Experian ได้แล้ววันนี้

Experian ช่วยคุณได้อย่างไร

  • เพิ่มมูลค่าของหนี้ที่เรียกเก็บคืนได้ผ่านการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

  • ลดค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนหนี้ผ่านการตัดสินใจที่ฉับไวและเทคนิคการทวงชำระหนี้ที่ได้ผลที่สุด

  • รักษาปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างคงที่

  • ปกป้องการเรียกเก็บหนี้ของ Brand คุณด้วยวิธีการที่เข้าถึงลูกค้า เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

  • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.