คุณภาพข้อมูลของ
Experian

ข้อมูลที่ดีกว่าย่อมให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจและความสามารถทำกำไรที่สูงขึ้น

องค์กรหลายแห่งพยายามที่จะใช้กลยุทธ์ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แต่ประเด็นปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อมูลและแหล่งเก็บข้อมูลยังคงขัดขวางองค์กรเหล่านี้จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสูงสุด Experian สามารถช่วยคุณจัดการข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าผ่านการตรวจสอบ การบริหารข้อมูลและความสามารถในการปรับแก้ไขข้อมูลชั้นเยี่ยมระดับโลก

ตรวจสอบอีเมลและมือถือแบบทันที หรือลบบันทึกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลลูกค้าเพื่อการลงทุนที่ได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามกฎระเบียบของการใช้ข้อมูล การรวบรวม กำกับและตรวจสอบข้อมูล
ค้นหารูปแบบ ข้อมูลผิดปกติ ข้อผิดพลาดและความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูลคุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังควบคุมคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
มองเห็นข้อมูลของลูกค้าได้อย่างชัดเจนผ่านฐานข้อมูลและจุดต่างๆ

ทำไมต้อง Experian

  • วิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมเพื่อจัดการคุณภาพของข้อมูลทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล

    วิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมเพื่อจัดการคุณภาพของข้อมูลทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล
  • การมองภาพรวมของลูกค้าผ่านฐานข้อมูลและจุดให้บริการลูกค้าที่หลายหลาย

    การมองภาพรวมของลูกค้าผ่านฐานข้อมูลและจุดให้บริการลูกค้าที่หลายหลาย
  • การสนับสนุนและการลงมือปฏิบัติโดยผู้ให้คำปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์

    การสนับสนุนและการลงมือปฏิบัติโดยผู้ให้คำปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

  • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.