การรวบรวมและติดตา
มตรวจสอบข้อมูล

แก้ไขปัญหาคุณภาพของข้อมูลและทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

มีความมั่นใจที่จะใช้ข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์

การทุ่มเทพัฒนาคุณภาพของข้อมูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติการ และรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เรามีโซลูชั่นในการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลายซึ่งช่วยสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีกว่าโดยการพัฒนาความถูกต้องของข้อมูลขององค์กร

เราได้ช่วยบริษัทต่าง ๆ กว่าหลายพันบริษัทในการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งสาร ความรอบรู้เกี่ยวกับลูกค้า และการดำเนินงาน และทุกสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อประสิทธิภาพการดำเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน ช่วยให้ธุรกิจต่างๆมีรายได้มากขึ้น แต่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ ช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอิทธิพลในเชิงบวก

Experian ช่วยคุณได้อย่างไร

 • การประมวลผลข้อมูลที่ปลอดภัยและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสบการณ์

  การประมวลผลข้อมูลที่ปลอดภัยและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสบการณ์
 • การรายงานและการแนะแนวทางที่ครอบคลุม

  การรายงานและการแนะแนวทางที่ครอบคลุม
 • ความละเอียดลึกซึ้งของข้อมูลอ้างอิง

  ความละเอียดลึกซึ้งของข้อมูลอ้างอิง
 • ผลตอบแทนที่รวดเร็วจากการลงทุน

  ผลตอบแทนที่รวดเร็วจากการลงทุน

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

 • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.