บริการด้านสินเชื่อ

การช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วน

ที่ Experian เราเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ประวัติข้อมูลสินเชื่อของธุรกิจที่กำลังดำเนินการในประเทศมากกว่าสองร้อยประเทศ เรานำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำรายงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งธุรกิจต่างๆ เช่น สถาบันทางการเงิน บริษัทกฎหมาย และหน่วยงานรัฐต่างๆได้นำไปใช้ นอกจากนี้ พนักงานการตลาดและพนักงานสินเชื่อในบริษัทข้ามชาติและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังพึ่งพาฐานข้อมูลที่ครบครันของเราเพื่อประกอบการตัดสินใจที่สำคัญและที่มีเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนในแต่ละวัน

เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าเกี่ยวกับธุรกิจ ผู้ให้บริการและลูกค้าของคุณ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วสมาชิกในทีมเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

  • ส่ง

By providing your personal information you agree that we may collect and process it in accordance with our Privacy Statement.