เล่นวิดีโอ

เกี่ยวกับ Experian

Experian เป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทั่วโลกชั้นนำ ซึ่งจัดหาข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ให้กับลูกค้าทั่วโลกของเรา

แบรนด์ของเราสะท้อนว่าเราเป็นใคร ทำอะไรและเชื่อในสิ่งใด ในโลกที่ซับซ้อนและแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ การใช้ข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าและแนวคิดใหม่ๆ Experian ตระหนักในความสำคัญของบทบาทของเราในการใช้พลังของข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้คน ธุรกิจและสังคมให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เราทำอะไรและมีบทบาทอย่างไร

วิธีการและการช่วยเหลือของเรา

ความสามารถทางการเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย

  • พนักงาน 16,000 คนใน 37 ประเทศ
  • ลูกค้ามากกว่า 12,000 คนทั่วโลก
  • Forbes ยกให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุดของโลก ปี ค.ศ.2016
  • สิทธิบัตรที่จดทะเบียบแล้วและที่กำลังยื่นขอมากกว่า 300 ฉบับ
  • เหยื่อการทุจริตมากกว่า 45,000 รายที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อปีที่ผ่านมา
  • ชั่วโมงการทำงานของพนักงานอาสาสมัคร 38,000 ชั่วโมง