เกี่ยว กับ Experian

Experian ® เป็น ผู้นำ ใน การ ให้ ข้อมูล เครื่องมือ วิเคราะห์ และ บริการ ทางการ ตลาด ให้ กับ องค์กร และ ผู้ บริโภค เพื่อ ช่วย จัดการ ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ การ ตัดสินใจ การ ค้า และ การเงิน. ใช้ ความ เข้าใจ ความ เข้าใจ ของ บุคคล ที่ ตลาด และ ประเทศ เรา ช่วย หา องค์กร พัฒนา และ จัดการ ความ สัมพันธ์ กับ ลูกค้า เพื่อ ให้ ธุรกิจ ของ พวก เขา กำไร more.

Experian ส่งเสริม สุขภาพ ทาง การเงิน มาก ขึ้น และ โอกาส ใน หมู่ ผู้ บริโภค ด้วย การ ให้ พวก เขา เข้าใจ จัดการ และ คุ้มครอง ข้อมูล ส่วน บุคคล ของ พวก เขา ช่วย ให้ พวก เขา ควบคุม ด้าน การเงิน ของ เหตุการณ์ ชีวิต สำคัญ และ ให้ ประโยชน์ มาก ที่สุด การ ตัดสินใจ ทาง การเงิน และ ซื้อ.

 

ข้อมูล บริษัท

ผ่าน แหล่ง ข้อมูล และ ความ สามารถ ใน การ วิเคราะห์, Experian ให้ หนึ่ง ใน กลุ่ม อาคาร ที่ สำคัญ สำหรับ การ เจริญ เติบโต ใน ประเทศ ผู้ บริโภค ทั่ว โลก. เพื่อ ประโยชน์ ใน โอกาส ทางการ ตลาด ให้ กับ เรา และ ได ร ฟ์ ยาว มูลค่า ผู้ ถือ หุ้น ระยะ ยาว เรา มี ศูนย์กลาง กลยุทธ์ ของ เรา ใน สาม องค์ประกอบ.

News

เจ้าหน้าที่ Experian Media สัมพันธ์ ช่วย รายงาน และ สมาชิก อื่น ๆ ของ สื่อ ที่ มี up-to-วัน และ ข้อมูล ที่ ตรง ประเด็น ใน Experian. ทีม ยัง พิกัด สัมภาษณ์ สื่อ กับ ผู้ บริหาร และ อุตสาหกรรม ของ เรา และ ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์.

ตำแหน่ง งาน

บันทึก ผล กำไร และ นวัตกรรม ของ เรา มี ชื่อเสียง เรา เป็น ธุรกิจ ชม. ด้วย กลยุทธ์ ทาง ธุรกิจ ที่ แข็งแกร่ง ของ โลก ใน สถาน ที่, Experian นี้ มี โอกาส ประสบ ความ สำเร็จ ได้ มาก ขึ้น.

นัก ลงทุน สัมพันธ์

ศูนย์กลาง ทาง การเงิน ของ คุณลักษณะ ข้อมูล ล่าสุด เกี่ยว กับ ประสิทธิภาพ ทาง การเงิน ของ เรา ทั่ว โลก. เรา ยัง จะ นำ คุณ รายงาน ล่าสุด ของ เรา และ การนำ เสนอ การ ลงทุน ร่วม กับ ข่าวสาร กิจกรรม ใน ปฏิทิน ทาง การเงิน ของ เรา.